Bindend advies

Bindend advies

Bij bindend advies besluiten u en uw geschilpartner samen om uw zaak aan mij voor te leggen. Denk hierbij aan burengeschillen, familiegeschillen en andere kleine aangelegenheden. Ik zal dan als bindend adviseur een uitspraak doen over uw zaak. Deze uitspraak is bindend in het civiele contractenrecht dus u moet zich daar aan houden. Ook dus wanneer de zaak niet in uw voordeel wordt beslist.